Integritetspolicy

Innehåll

 • Omfattning och samtycke
 • Personuppgiftsansvarig
 • Insamling av personuppgifter
 • Användning av personuppgifter
 • Rättslig grund för behandling av personuppgifter
 • Användning av personuppgifter för marknadsföring
 • Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring
 • Utlämnande av personuppgifter
 • Personuppgifter som delas med andra användare
 • Cookies, webb-beacons och liknande teknik
 • Spam, spionprogram och identitetsstöld är förbjudet
 • Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter
 • Överföring av personuppgifter
 • Säkerhet och lagring av personuppgifter
 • Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter
 • Dina rättigheter
 • Kontakta oss

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för denna webbplats. I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person. Vi kan från tid till annan uppdatera denna Integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig via vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Spond Innovation AB (”Spond”) är personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs i denna Integritetspolicy. Spond är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas samt inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

I samband med att du registrerar ett konto hos oss lämnar du också personuppgifter. Vi behöver behandla vissa personuppgifter om dig för att dels kunna verifiera och identifiera dig som användare, dels för att uppfylla vissa krav enligt Användaravtalet eller enligt lag, samt för att kunna förbättra våra tjänster och erbjuda dig bästa möjliga upplevelse som användare. Vi behöver behandla personuppgifter om dig för att erbjuda dig tillgång till våra webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg för att vi ska kunna ge dig en anpassad och bättre upplevelse, samt i vissa fall skicka marknadsföring till dig. Vi samlar in följande personuppgifter om dig:

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker våra webbplatser, använder våra applikationer, tjänster och verktyg eller klickar på annonser eller innehåll, så samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare och omfattar till exempel: enhetens ID eller unika identifierare, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatserna, hänvisande URL, annonsdata, IP-adress och standardmässig information från webbloggar.

Information som du lämnar till oss

Vi samlar in information direkt från dig som du uppger på vår webbplats eller som du lämnar till oss i samband med att du använder våra webbplatser, applikationer, tjänster eller verktyg. Detta omfattar:

 • information som du lämnar till oss vid registrering av ett konto, till exempel e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, kontaktinformation;
 • ytterligare information som du lämnar till oss via sociala medier;
 • leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt
 • information som lämnas i samband med korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss;
 • ytterligare dokument som vi kan be dig lämna in för att verifiera din identitet eller om vi tror att du bryter mot våra regler. Till exempel kan vi be dig skicka oss ett identitetsbevis eller annan handling för att bekräfta din identitet eller adress, eller besvara andra frågor för att bekräfta din identitet
 • information som lämnas i samband med eventuell verifieringsprocess genom e-legitimation, som BankID och MitID.

Information som vi samlar in från andra källor

Vi samlar in kompletterande information om dig från tredje parter som myndigheter, offentliga aktörer och tredjepartsleverantörer som t ex Creditsafe. Från säljföretag, databyråer, dataleverantörer kan vi få till exempel demografisk information och navigationsinformation, kreditupplysningsinformation, annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Användning av personuppgifter

Våra ändamål med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till vår webbplats och/eller kunna använda våra tjänster, applikationer och verktyg, ge dig kundservice och relevant information om våra tjänster samt ge dig en säker, effektiv och anpassad upplevelse. Genom att acceptera denna Integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • administrera din beställning hos oss
 • ge dig åtkomst till vår webbplatse och de tjänster och den kundservice som du begär;
 • förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter;
 • anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser;
 • kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa tvister, driva in avgifter, lösa problem med vår webbplats, tjänster, applikationer eller verktyg, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag; och
 • jämföra information för att kontrollera riktigheten och verifiera den med tredje man;
 • tillhandahålla dig andra tjänster som du begär och som beskrivs när vi samlar in informationen.
 • Rättslig grund för behandling av personuppgifter

  För varje behandling av personuppgifter måste det finnas en rättslig grund. Vi stödjer vår behandling av de personuppgifter som räknas upp ovan på följande rättsliga grunder.

  Rättslig förpliktelse

  I vissa fall finns det krav enligt lag på att vi ska behandla vissa personuppgifter. Följande behandlingar genomförs med stöd av sådan rättslig förpliktelse:

  • för att fastställa och kontrollera att informationen är tillförlitlig genom granskning av upplysningarna mot befintlig information och information från tredje part;
  • för att tillhandahålla och göra det möjligt för dig att använda betaltjänster;
  • för att upptäcka och förhindra penningtvätt, bedrägeri, missbruk och säkerhetsincidenter; Fullgörande av avtal

  Vissa personuppgifter behandlar vi för att kunna fullgöra de åtaganden vi har under tiden du har en beställning registrerad hos oss, till exempel:

  • för att upprätta ditt beställning;
  • för att uppfylla de förpliktelser vi har gentemot dig enligt Användaravtalet; och
  • för att administrera din beställning under tiden du har ett aktivt beställning hos oss, och för viss tid därefter.

  Samtycke

  Vi ber om ditt samtycke för att behandla vissa personuppgifter. Om du har lämnat ditt samtycke kan du när som helst återkalla det genom att kontakta oss på [email protected]. Du kan läsa mer om samtycke längre ner i denna Integritetspolicy, i avsnittet om dina rättigheter.

  Vi genomför följande behandling med stöd av ditt samtycke:

  • för att rikta marknadsföring till dig genom att skicka marknadsföringsmaterial om våra produkter och onlinetjänster. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att skräddarsy vissa tjänster eller användarupplevelser för att bättre matcha dina intressen;
  • för att tillhandahålla dig platsspecifika valmöjligheter, funktioner eller erbjudanden om du väljer att dela din platsinformation genom tjänsterna. Vi kommer att använda denna information för att öka webbplatsernas och tjänsternas säkerhet samt tillhandahålla dig platsbaserade tjänster såsom annonsering, sökresultat och annat anpassat innehåll;
  • för att svara på dina önskemål, till exempel för att kontakta dig om en fråga du skickat till vår kundtjänst.

  Berättigat intresse

  Slutligen behandlar vi också vissa personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse. Det betyder att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än dina fri- och rättigheter i förhållande till det ändamål vi behandlar uppgifterna för. Vi behandlar följande personuppgifter för vårt berättigade intresse:

  • för att hantera våra dagliga affärsbehov; och
  • för övervakning och analysändamål.

  Användning av personuppgifter för marknadsföring

  Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna Integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att:

  • informera dig om våra webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg;
  • skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden baserat på dina meddelandepreferenser; och
  • individanpassa vår service och mäta och förbättra våra annonser, baserat på dina annonspreferenser.

  Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål

  Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring

  Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna Integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser, applikationer och verktyg eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna Integritetspolicy. Du kan läsa mer om samtycke längre ner i denna Integritetspolicy, i avsnittet om dina rättigheter.

  Utlämnande av personuppgifter

  Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, upprätthålla våra policys och för att skydda tredje mans rättigheter, tillgångar eller säkerhet. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

  Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

  • Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (såsom men inte begränsat till kundservice och drift av webbplatser).
  • Annan tredje part till vilken du uttryckligen begär att vi ska skicka dina uppgifter (eller till sådan annan tredje man som du informeras om och samtycker till vid användningen av en särskild tjänst).
  • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet till exempel penningtvätt, eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss, dig eller andra användare av vår webbplats. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, historik för användarnamn, IP-adress samt klagomål om bedrägeri
  • Skattemyndigheter i syfte att tillhandahålla skattemyndigheterna information inför beslut om korrekt efterlevnad av relevanta rättsliga skyldigheter. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det krävs eller är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant för skattemyndighetens bedömning, såsom fullständigt namn, primär adress, personnummer, skatteregistreringsnummer, födelseort och registreringsnummer för mervärdesskatt samt organisationsnummer
  • Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om din beställning, uteblivna betalningar, eller andra överträdelser av ditt konto som kan framgå i din kreditupplysning i den utsträckning det tillåts enligt lag.
  • Andra företag om vi skulle fusioneras eller bli uppköpa av sådant företag. Om detta skulle inträffa, så kommer vi att kräva att det nya företaget följer denna Integritetspolicy vad gäller behandling av dina personuppgifter. Om dina personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut för andra ändamål än vad som anges i denna policy, så kommer vi att informera dig om det och om tillämpligt efterfråga ditt samtycke.

  Cookies, webb-beacons och liknande teknik

  När du besöker eller använder vår webbplats, tjänster, applikationer, kommunikationskanaler (såsom e-post) och verktyg, så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse och för annonseringsändamål. För mer detaljerad information om dessa tekniker, se vår Cookie-policy.

  Skräppost, spionprogram och identitetsstöld är förbjudet

  Vi kan komma att automatiskt scanna och manuellt filtrera meddelanden för att söka efter skräppost, virus, phishing och annan skadlig aktivitet eller olagligt eller förbjudet innehåll, men vi sparar inte permanent några meddelanden som skickas genom dessa verktyg.

  Överföring av personuppgifter

  Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra servrar i Sverige och på annat håll i världen och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter där sådan information överförs till en plats utanför EU/EES. För de fall vi delar information med till exempel en IT-leverantör belägen utanför EU/EES vidtar vi lämpliga säkerhetsåtgärder såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler. EU-kommissionens standardavtalsklausuler finns tillgängliga på deras webbplats.

  Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känsligheten av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data, inpasseringskontroll vid våra datacenters och behörighetskontroller.

  Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

  Vi sparar aldrig personuppgifter för en längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med att de samlades in. Till exempel sparar vi vissa uppgifter för en längre tid om det krävs enligt tillämplig lagstiftning, som bokföring- och skatterättsliga bestämmelser. Vanligtvis kommer personuppgifter hänförliga till stängda eller inaktiva konton att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter det att kontot har stängts eller inaktiverats. Vi kan komma att bevara personuppgifter hänförliga till stängda konton eller konton som inte används om:

  • vi har ett berättigat affärsintresse och inte är förbjudet enligt lag, såsom att driva in förfallna avgifter, hantera tvistlösning;
  • vi behöver kunna försvara oss mot rättsliga anspråk eller på annat vis vidta rättsliga åtgärder i händelse av t.ex. en tvist; eller
  • vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av lokal lagstiftning, bedrägeri- och penningtvättsbekämpning, skattelagstiftning eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.

  Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

  Dina rättigheter

  Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EU/EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Det kostar ingenting för dig att utnyttja dina rättigheter. Vi strävar alltid efter att tillgodose dina rättigheter så fort som möjligt efter att du kontaktar oss med en begäran.

  Rätt till information

  Du har rätt att veta vilken information vi behandlar om dig. Du får lättast reda på det genom att läsa den här Integritetspolicyn.

  Rätt till tillgång

  Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag. Det är en sammanställning av de personuppgifter vi behandlar om dig. Om du kontaktar oss med en sådan begäran kommer vi be dig att identifiera dig.

  Du har aldrig rätt att begära tillgång till personuppgifter som inte avser dig.

  Rätt till rättelse eller komplettering

  Om dina uppgifter ändras, t.ex. genom att du byter namn eller adress, så kan du ändra dessa genom att kontakta oss så att vi kan rätta alternativt komplettera de uppgifter vi har om dig.

  Rätt att invända

  Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vill du göra det kan du kontakta oss på [email protected].

  Du har rätt att invända och motsätta dig att dina personuppgifter behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring. Om du motsätter dig sådan behandling kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet, och kommer då inte heller att kunna erbjuda dig alla våra tjänster, till exempel att ta del av viss information.

  Du kan också invända mot behandling som vi utför med stöd av vårt berättigade intresse. Vid en sådan begäran kommer vi att bedöma om vi har ett sådant tvingande berättigat intresse som ändå motiverar att vi fortsätter att behandla dina personuppgifter och som väger tyngre än ditt intresse av att behandlingen inte sker, eller om vi behöver fortsätta behandla personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk. Föreligger inget sådant berättigat intresse kommer vi att sluta med behandlingen.

  Rätt till överföring och dataportabilitet

  Vid en begäran om överföring av dina personuppgifter kommer vi att överföra uppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. I vissa fall har du även rätt att få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Din möjlighet att begära överföring eller dataportabilitet av dina personuppgifter är begränsad till sådana uppgifter som du själv har lämnat till oss. Vår rätt att behandla dina personuppgifter upphör inte efter en sådan överföring.

  Återkalla ett lämnat samtycke

  Om du har lämnat ditt samtycke till oss för viss behandling så kan du när som helst återkalla det, du kan läsa mer om detta ovan i avsnittet där vi berättar om vilken behandling vi utför med stöd av ditt samtycke. Ett återkallat samtycke påverkar inte den behandling vi utförde under tiden vi hade ditt samtycke, men innebär att vi inte får fortsätta behandla dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke från och med att du återkallar det.

  Om du återkallar ditt samtycke kommer vi dock att fortsätta behandla dina personuppgifter som sker med stöd av en annan rättslig grund, till exempel rättslig förpliktelse, berättigat intresse och fullgörande av avtal.

  Klagomål och synpunkter

  Om du inte tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett korrekt sätt får du gärna kontakta oss med dina synpunkter på [email protected]

  Du kan också, om du inte tycker att du får den hjälp du behöver eller att vi inte på ett korrekt sätt tillgodoser dina rättigheter, framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för hantering av personuppgifter. Du hittar deras kontaktuppgifter via www.imy.se