Vad är en äkta bostadsrättsförening?

I denna artikel lär du dig var som utgör en äkta förening, på vilket sätt det påverkar din förening och vad du behöver förhålla dig till när du planerar din förenings ekonomi.

Vad är en oäkta bostadsrättsförening?

Vilka regler som gäller för att bilda en bostadsrättsförening regleras i Bostadsrättslagen, där det bl a framgår vilka skyldigheter och rättigheter såväl föreningen som dess medlemmar har, och vad som utgör en oäkta förening.

Är man automatiskt en oäkta bostadsrättsförening om man inte tar ut några hyror på medlemmarnas lägenheter?

Många bostadsrättsföreningar som funnits i några år har dels köpt sina fastigheter till ett jämförelsevis lågt pris, dels hunnit betala av de lån man haft utöver insatserna i föreningen. Man är kanske skuldfri.

Ny tjänst hjälper bostadsrättsföreningar bevisa att de är äkta förening.

Från december förra året gäller nya regler för bostadsrättsföreningar i Sverige. Statliga Bokföringsnämnden fattade då beslut om att bostadsrättsföreningar tydligare måste redovisa sin status och ekonomi på flera områden.